magyar english Akadálymentes verzió

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva TÁMOP-2.3.3/09/01/A

2009-06-08

A program célja hosszú távon a vállalkozók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése, a munkahelyek megőrzése, illetve a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása. A program keretében a képzésben való részvétel idejére a bérköltség 100%-át kompenzálják a legkisebb minimálbér 200%-áig.

Ki pályázhat?*

- Mikrovállalkozások (ha min. 5 főt foglalkoztat) - Kisvállalkozások - Középvállalkozások - Egyéni vállalkozók - Szövetkezetek

Milyen tevékenységre igényelhető támogatás?

A, Képzés: A pályázatban meghatározott akkreditált képzési témakörökhöz és feltételekhez igazodva alakítottuk ki képzési ajánlatunkat. A tényleges megvalósítás az Önök igényeire szabott képzési terv szerint zajlik. Az Önök javaslatai alapján, általunk összehangolt képzési tervben a Megbízott Akkreditált Felnőttképzési Intézmény akkreditált képzései szerepelnek.

B, Munkabér-támogatás: A képzésben érintett munkavállaló kieső, nem munkavégzéssel, hanem képzéssel töltött munkaidejére jutó ténylegesen kifizetett bérköltség 100%-a legkisebb minimálbér 200%-áig.

C, Szállás: A képzés összköltségének maximum 15%-áig.

D, Egyéb költségek: Disszemináció, bankköltség, közbeszerzéssel kapcsolatos költség, könyvvizsgálattal kapcsolatos költség.

Mekkora a rendelkezésre álló keretösszeg?

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 20 milliárd forint, amelyből 4 milliárd forint fordítható a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások projektjeinek támogatására.

Mekkora támogatási összeg pályázható és milyen támogatási intenzitással?

A támogatás legalább 2 millió Ft, legfeljebb 150 millió Ft lehet. A támogatás intenzitása 60 - 80 százalék között lehet.

Meddig valósulhatnak meg a képzések?

A képzések megvalósítására a pályázónak minimum 3 hónap, maximum 12 hónap áll a rendelkezésére.

Ki írja, illetve menedzseli a pályázatot és mennyiért?

Ajánlatunk elfogadása esetén a pályázat menedzselését, térítésmentesen (fix pályázatírási és ún. sikerdíj nélkül) végezzük. Így biztosítható a pályázat elkészítése, beadása (projektterv, képzési terv elkészítése) és nyomonkövetése (monitoring), így - a szükséges adatszolgáltatást kivételével - tehermentesíthető a vállalkozás, hiszen jelentős projektadminisztrációs tapasztalatunk alapján ezt nagy biztonsággal és körültekintéssel tudjuk vállalni.

Mikortól lehet beadni a pályázatot?

2009. április 1-től lehet beadni a pályázatot.