magyar english Akadálymentes verzió

Infrastruktúra

A Mechatronikai Ipari Parkba betelepülő vállalkozások számára valamennyi közmű rendelkezésre áll. Az új betelepülő vállalkozások igényeihez igazodva a hálózat folyamatosan bővíthető.

A rendelkezésre álló közművek:

 • elektromos energia hálózat
 • gáz hálózat
 • ivóvízhálózat
 • szennyvízelvezető hálózat
 • csapadékvíz-elvezető rendszer
 • belső úthálózat
 • telekommunikáció
ELEKTROMOS ÁRAM
Szolgáltató ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. | +36-46/535-640
Műszaki jellemzők 20 kV | 120/20 kV-os Trafóállomás + 2x20 kV-os kábel kiépítésével
Rövid távú elérhető kapacitás a telekhatárig 8,9 MVA
Közép és hosszú távú elérhető kapacitás a telekhatárig 20 MVA
Legközelebbi áramellátó állomáshoz való távolság 1,5 km
Kettős betáplálás Lehetséges
A vezeték áramellátásának stabilitása Nem volt áramkimaradás
GÁZ
Szolgáltató TIGÁZ
Műszaki jellemzők DN 200, illetve DN 110 átmérőjű gázelosztó vezeték
DN 63 átmérőjű leágazó vezeték
Rövid távú elérhető kapacitás a telekhatárig 380 m3/óra
Maximális kapacitás 3000 m3/óra
Nyomás 6 bar
VÍZ
Szolgáltató MIVIZ KFT. | +36-46/519-300
Műszaki jellemzők D 315 KPE
Kapacitás 6000 l/min
Nyomás statikus hálózati nyomás üzemállapottól függően: min. 5,0 bar – max. 6,1 bar
SZENNYVÍZ
Szolgáltató MIVIZ KFT. | +36-46/519-300
Műszaki jellemzők D 300 KGPVC
Kapacitás 3 ‰ lejtés, k= 1 mm mellett ~ 56 l/s
A szennyvízátemelő kapacitása jelenleg 7,2 l/s, mely többlet igény esetén bővíthető
A jelenlegi szennyvíztisztító telep elérhetősége és neve, elhelyezkedése Miskolci Központi Szennyvíztisztító telep
Szennyvíz elhelyezési és kezelési módszerek, technológiák Jelenleg mechanikai és biológiai tisztítás, melynek kapacitása 70.000 m3/nap. | A 3. tisztítási fokozat megvalósítása és rothasztó kiépítése folyamatban van. | Folyékony hulladék fogadására alkalmas kiépítettség is van.
Szennyvíz átvétel maximuma (per m3) Nincs felső korlát
ÚT
Területet feltáró útpálya és járda 2246 m hosszúságban (2x1 sávos, 7 m pályaszélességű, kiemelt szegélyes és zárt vízelvezetésű)
Teherbírás „A” (kamionforgalomra alkalmas)
Útburkolat aszfalt
TELEKOMMUNIKÁCIÓ
Műszaki jellemzők 2 db PVC-T cső | 3 db LPE béléscső

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata (tervrészlet) »

A szabályozási terv előírásai

Gk-611877

 • Gk- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna
 • 6- vegyes építészeti karakterbe tartozik
 • 1- nem kialakult építési övezet
 • 1- szabadonálló-telepszerű beépítési mód alkalmazható
 • 8- 2500m2 a megengedett legkisebb építési teleknagyság
 • 7- 60% a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
 • 7- 16m a megengedett építménymagasság

Gk-611977

 • Gk- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna
 • 6- vegyes építészeti karakterbe tartozik
 • 1- nem kialakult építési övezet
 • 1- szabadonálló-telepszerű beépítési mód alkalmazható
 • 9- 4000m2 a megengedett legkisebb építési teleknagyság
 • 7- 60% a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
 • 7- 16m a megengedett építménymagasság

Ge – 611977

 • Ge- egyéb ipari gazdasági zóna
 • 6- vegyes építészeti karakterbe tartozik
 • 1-nem kialakult építési övezet
 • 1-szabadonálló-telepszerű beépítési mód alkalmazható
 • 9- 4000m2 a megengedett legkisebb építési teleknagyság
 • 7- 60% a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
 • 7- 16m a megengedett építménymagasság

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna (Gk)

a./ A terület a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló építmények befogadására kijelölt terület.

b./ A területen

 • mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épület, gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási épület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, továbbá kivételesen
 • egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület helyezhető el.

c./ Gazdasági területen önálló telken kialakult szolgálati lakásoknál a lakófunkció megtartható, de az épület önálló lakóegységgel tovább nem bővíthető.

Egyéb ipari gazdasági zóna (Ge)

a./ A terület a jellemzően ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek, továbbá védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgál.

b./ A területen - az a) pontban felsoroltakon túlmenően kivételesen elhelyezhetők gazdasági célú épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek - továbbá 10 000 m2 épület-szintterületet nem meghaladó kereskedelmi és szolgáltató épületek, valamint épületnek minősülő közlekedési építmények.